Auditoinnit

You are here

AUDITOINNIT

Asiakkaan tarpeiden mukaisesti suoritamme prosessiarviointeja eri menetelmillä, kuten TPI Next ja Spice:

 

TPI NEXT on Sogeti Nederland B.V:n kehittämä vakioitu malli testauksen kehittämiseen. Jokaisessa testausprosessissa on tietyt osa-alueet, joita tulee parantaa tehokkaamman testausprosessin saavuttamiseksi. TPI NEXT sopii tilanteisiin, joissa on tarve priorisoidulle sekä askeleittain etenevälle jäsennetylle testauksen parantamiselle.

Spice sopii puolestaan hyvin eri prosessien toimivuuden arvioimiseen (mm. projektinhallinta, toteutus ja testaus). Arviointi tehdään projektitasolla. Arviointiin voidaan valita 1-3 projektia.

 

Arviointien tuloksena syntyy aina raportti, joka sisältää ehdotuksen priorisoiduista kehittämisen kohteista.

 

Lisätietoja