Käytettävyys

You are here

KÄYTETTÄVYYS

Q-Factory tarjoaa käytettävyystestaukseen liittyviä palveluita kumppaneiden kautta.

 

Käytettävyys tulee huomioida jo suunnittelu- ja toteutusvaiheissa. Tavoitellun käytettävyyden toteutumista mitataan käytettävyystestauksella. Käytettävyystestauksella todennetaan käyttäjien kokemuksia käytön helppoudesta ja miellyttävyydestä sekä siitä, miten hyvin tuote soveltuu käyttäjäkunnalleen ja tehtäviin, joita tuotteella on tarkoitus suorittaa.

 

Tuotteen helppokäyttöisyys mittaa, kuinka helppoa käyttäjien on suorittaa tehtäviä ensimmäisellä käyttökerralla ja kuinka muistettavia ne ovat sekä miten hyvin ohjelma ohjaa käyttäjäänsä pääsemään tavoitteeseen. Käytettävyydeltään tuotteen tulee olla selkeä, käyttäjäänsä ohjaava ja yksiselitteinen.

 

 

Lisätietoja