RemoteLaunch

You are here

REMOTELAUNCH - AUTOMAATION ETÄHALLINTASOVELLUS

Q-Factory tarjoaa Inflectran (www.inflectra.com) automaation etähallintasovellusta nimeltä RemoteLaunch.

 

Käyttämällä RemoteLaunchia voidaan laajentaa SpiraTestin kattavuutta ja hallita automatisoituja testiskriptejä.

 

RemoteLaunchilla voidaan ajastaa ja käynnistää automatisoituja testiskriptejä keskitetysti hajautetussa testiympäristössä aika ja paikka riippumattomasti. Täydellisen testauskattavuuden saavuttamiseksi, on samat automatisoidut testit suoritettavissa määritellyllä valikoimalla alustoja, selaimia, laitteita ja ympäristöjä. SpiraTestin ja RemoteLaunchin yhdistelmällä tämä on mahdollista eli voidaan ajaa samanaikaisesti esimerkiksi eri kohteilla samat testit eri selaimilla.

 

SpiraTest ja RemoteLaunch toimivat yhdessä SOAP UI:n kanssa. Kyseenomaisella kokoonpanolla voidaan yhdistää verkkopalvelut liiketoimintavaatimuksiin ja todentaa niitä kattavat liiketoimintaprosessit.

 

 

Lisätietoja