Suorituskyky- ja kuormitustestauspalvelut

You are here

SUORITUSKYKY- JA KUORMITUSTESTAUSPALVELUT

Suorituskykytestauksella todennetaan järjestelmän kykyä suoriutua tehtävistään vaaditussa ajassa kuormitettuna. Lisäksi sen avulla pyritään tunnistamaan testauksen kohteena olevan järjestelmän pullonkaulat.

 

Q-Factoryn suorituskykytestauspalvelun ja osaavien ammattilaisten avulla saavutetaan oikeita asioita mittaava testaus varmentaen suorituskyky kuormitettuna ennen käyttöönottoa. Testauksen suorituskykypalvelu voi kattaa vaiheet nykytilan arvioinnista, suunnittelun ja välinevalinnan kautta pilotointiin ja käyttöönottoon sekä suorituskykytestauksen suorittamiseen suunnitelmien mukaisesti.

 

 

Lisätietoja