Työeläkealan testauspalvelut ja Osaamiskeskus

You are here

TYÖELÄKEALAN TESTAUSPALVELUT JA OSAAMISKESKUS

Q-Factory tarjoaa työeläkealalle joustavia testauspalvelukokonaisuuksia. Työeläkealalle tarjottavan testauspalvelun taustalta löytyy lisäarvoa tuottava Osaamiskeskus. Normaalien testauspalveluiden lisäksi, on testauksen kehittäminen työeläkealan asiakkaille organisoitu Q-Factoryllä erikseen.

 

Q-Factoryssä toimii Työeläkealan osaamiskeskus, joka toimii Q-Factoryn testauspalvelun taustalla asiakkaiden tarpeita palvelevana tahona työeläkealalla tarjoten palveluita, ratkaisuja ja osaajia sekä tukien muiden asioiden ohella testaustoimintojen kehittämistä työeläkealan asiakkailla.

 

Varsinaisesti asiakkaan testauksen kehittäminen on asiakkaalla toimivan Q-Factoryn testauspalvelun vastuulla, mutta osaamiskeskuksen rooli on olla vahvana tukena tässä työssä. Osaamiskeskus huolehtii siitä, että asiakkaan tarvitsemaa erityisosaamista on saatavilla kulloiseenkin kehittämistarpeeseen ja että kehittämisessä käytetään hyödyksi alan parhaita käytäntöjä.

 

 

Lisätietoja