prh

Patentti- ja rekisterihallitus - Ohjelmistorobotiikka (RPA)

Patentti- ja rekisterihallituksen tehtävänä on edistää teknistä, taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.

Patentti- ja rekisterihallitus on hyödyntänyt ohjelmistorobotiikkaan perustuvia ratkaisuja vuodesta 2017 alkaen. Q-Factory Oy on PRH:n robotiikan kehitys- ja ylläpitokumppani.

Tällä hetkellä robotteja on tuotannossa kaiken kaikkiaan 15 kpl sekä useita lisää on suunnittelu/rakennusvaiheessa. Robotit toimivat valvonnan ja orkestroinnin alaisuudessa. PRH:n robotit ovat toteutettu käyttäen avoimen lähdekoodin teknologioita. Tyypillisesti robotit suorittavat ihmisen aikaisemmin suorittamina tehtäväsarjoja jotka sisältävät lukuisia työvaiheita useissa eri järjestelmissä

PRH:n Tietohallintopäällikön Sakari Karstun mukaan yhteistyö on ollut erittäin toimivaa ja kehitystyö on sujunut ketterästi PRH:n tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti. Robottien kehitystyö seuraa PRH:n normaalia sovelluskehitysprosessia, joten lopputulokset, robotit, ovat tuotantokelpoisia. Tästä syystä myös robottien elinkaari on hallittu ja ennustettava.

Contact us!