Turvakolmio Group Oy - Ohjelmistorobotiikka (RPA)

Turvakolmio Group Oy suunnittelee, tuottaa, toimittaa ja ylläpitää kattavia turvatekniikan palveluja vaativiin asiakasympäristöihin. Yhtiön ratkaisut koostuvat video- ja kameravalvonnan järjestelmistä, rikos- ja kulunvalvonta- , lukitus- sekä paloturvajärjestelmistä.
Turvakolmion merkittävimmät pitkäaikaiset asiakkuudet edustavat valtionhallintoa, kuntia ja julkisyhteisöjä, teollisuuden, rakentamisen sekä kaupanalan yrityksiä.

Turvakolmion avainhenkilöt käyttivät taloushallinnon ja myynnin raportoinnin koostamiseen huomattavan määrän aikaa kuukausittain. Raportit koostettiin suuren työmärään vuoksi vain kerran kuukaudessa ja niissä ilmeni inhimillisiä virheitä.
Ohjelmistorobotiikka toi selkeitä hyötyjä automatisoinnin lisääntyessä. Sen avulla Turvakolmio saa ajastetusti päivittäin ajantasaiset virheettömät raportit, jotka antavat oikean kuvan liiketoiminnasta ja mahdollistavat tehokkaan päätöksenteon. Lisäksi Turvakolmion ei enää tarvitse käyttää aikaa taloushallinnon ja myynnin toistuvaan raportointiin vaan aikaa on vapautunut mielekkäämpiin tehtäviin.
Turvakolmio on tyytyväinen yhteistyöhön Q-Factoryn kanssa ja yhteistyötä jatketaan sekä uusilla automatisoinnin kohteilla että nykyisen raportoinnin jatkokehittämisellä.

Turvakolmio aloitti ohjelmistorobotiikan käytön automatisoimalla johdon raportoinnin, sisältäen taloushallinnon ja myynnin raportoinnin. Data kerätään ja koostetaan haluttuun muotoon Turvakolmion ERP-järjestelmästä. Raportointi oli aiemmin manuaalista Exceleiden koostamista useammasta eri lähteestä ERP:stä. Tämä työ kuormitti taloushallintoa, myyntiä ja johtoa suhteettoman paljon.

Projekti toteutettiin Robot Framework- ja QAutoRPA-teknologioita hyödyntäen.

 

Ota yhteyttä!

Contact us!