Laadunvarmistus ehkäisee virheiden syntymistä ja leviämistä

Kuvassa: Rasti ruutuun ja kynä

Ohjelmistojen laadunvarmistus tarkoittaa yhden yleisen määrittelyn mukaan yrityksen ohjelmistotuotantoprosessin monitorointia mittaamisen avulla ja kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla varmistetaan tekeillä olevan ohjelmistoratkaisun laatu. Pääasiassa tässä kohtaa tarkastellaan kolmea asiaa: Organisaation prosessit, ohjeet, käytännöt ja dokumenttipohjat Projektikohtaiset prosessit, ohjeet ja käytännöt, jotka on jalostettu edellisistä Laadun kontrollointi eli organisaation pitää varmistaa, että sovittuja prosesseja, ohjeita ja käytäntöjä […]

Contact us!