Facebook
LinkedIn

Anonyymi Testipäällikkö: Mielenrauhaa riippumatossa – riippumaton testaus

Ohjelmistoprojektit ovat usein isoja hankkeita, joissa on mukana eri toimittajia. Isojen ja ketterien monitoimittajaprojektien sisältö usein muokkaantuu projektin aikana. Näissä projektissa ei välttämättä löydy alun perin yhtä selkeää tahoa, joka huolehtii koko projektin laadunvarmistuksesta ja sen kokonaisuuden testaamisesta. Riippumattoman kolmannen osapuolen tekemä testaus tuo loppuasiakkaalle mahdollisimman puolueetonta näyttöä siitä, miten projekti etenee, mikä on sen laatu ja kuinka hyvin lopputulos vastaa haluttua kokonaisuutta.

Testauksen riippumattomuudella tarkoitetaan yleisesti sitä, kuinka kaukana koodin tekijä ja testien suunnittelija sekä toteuttaja ovat toisistaan organisatorisesti. Tässä asiassa ääripäät ovat: sama henkilö toteuttaa ja testaa vs. eri henkilö toteuttaa ja eri henkilö toisesta organisaatiosta laatii ja suorittaa testit. Riippumattomuuteen liittyy kuitenkin myös muita tekijöitä, joista hiukan lisää seuraavaksi.

 

Luotettavuus

Testaus ja siitä saatavat tulokset ovat luotettavia ja toistettavia. Lisäksi laadituissa testeissä on mukana jäljitettävyys vaatimuksiin ja määrittelyihin. Sama pätee tietysti myös testauksen raportointiin. Joskus olen ikävä kyllä todistanut, että kaikkia raportoituja testejä ei suoritettu ja toisessa tapauksessa lokitiedostoa oli koitettu väärentää muuttamalla päivämäärää.

 

Sitoutumattomuus

Testaus ei käytä vain rajattua määrää testauksen menetelmiä ja työkaluja, vaan he valitsevat aina parhaat työtavat ja työkalut projektin sekä annettujen rajoitteiden mukaan. Esim. ketterään projektiin ei välttämättä sovi V-mallin projektissa hyväksi todettu testausmenetelmä.

 

Tasapuolisuus

Erityisesti monitoimittajaprojektissa on tärkeää, että testaus toimii tasapuolisesti kaikkia toimittajia kohtaan. Monitoimittajaprojekteissa vianhallinta ja vikojen analysointi ennen korjaavan tahon nimeämistä on avain menestykseen. Kokonaisuuden testaaminen on aina erilaista kuin toimittajien tekemä alemman tason testaus.

 

Asiantuntemus ja ammattitaito

Riippumattomien testaajien pitää edustaa parasta laadunvarmistuksen ja testauksen asiantuntemusta ja ammattitaitoa. Tämä yhdistettynä proaktiiviseen toimintatapaan johtaa aina asiakkaan kannalta hyvään laatuun – laatu tuo mielenrauhaa. Halpa testaus voi joskus tulla yllättävän kalliiksi.

 

Miksi valita riippumaton testauskumppani:
 • Testauksen laatu paranee:
  • Ammattitaitoiset testaajat löytävät enemmän vikoja käytettyyn aikaan nähden kuin muut
 • Vähemmän hallinnoimista:
  • Valitse kumppani aikaisessa vaiheessa, joka hoitaa projektin laadunvarmistuksen ja testauksen
 • Projektiin saadaan tarvitut tekijät:
  • Kenenkään asiakkaan organisaatiossa ei tarvitse uhrautua testaamaan vasten tahtoaan
 • Asiakas voi luottaa siihen, että testauskumppani tarjoaa täysi avoimen ja rehellisen kuvan järjestelmähankkeen tilanteeseen, tämä tuo mielenrauhaa
 • Asiakas säästää siis aikaa, vaivaa ja rahaa!
Jaa julkaisu
Facebook
LinkedIn
Muita blogeja

Kaikki blogit

Contact us!