Facebook
LinkedIn

Johtava testauskonsultti Rami Juvonen

Kuvassa: Rami Juvonen
Rami Juvonen

Syyskuussa 2019 Q-Factoryn vahvuuteen liittynyt Rami Juvonen on ehtinyt työvuosiensa aikana koodaamaan, testaamaan, kirjoittamaan kirjan ja kouluttautumaan opettajaksi. Nämä erilaiset ajanvietteet tarjoavat hyvän ja nykyisissä työtehtävissä hyödynnettävän osaamisyhdistelmän.

Vuonna 2004 koodaajana aloittanut Rami on toiminut vuosien mittaan erilaisissa rooleissa, ja kokemusta erilaisista ohjelmistoprojekteista on kertynyt yhteensä 15 vuoden verran. Ennen Q-Factorylle siirtymistä mies työskenteli kuusi vuotta metalli- ja kaivosalan konsernissa erilaisissa testaukseen ja sen kehittämiseen liittyvissä tehtävissä.

Q-Factory tarjosi alustan erikoistumiselle

Q-Factory oli kiinnostava urasuuntaus johtuen yrityksen maineesta testaukseen ja laadunvarmistukseen erikoistuneena yrityksenä.

Halusin keskittyä johonkin tiettyyn osa-alueeseen ja Q-Factory on laadunvarmistukseen erikoistunut talo, jollaista ei toista Suomesta löydy. Täällä oli ennestään tuttuja töissä, joten tiesin suurin piirtein mihin olin hakeutumassa. Rekrytointiprosessista lähtien ilmapiiri oli miellyttävä ja tarjottu työnkuva vaikutti mielenkiintoiselta ja kiinnostukseni mukaiselta, Juvonen kelaa lähihistoriaa.

Ensivaikutelma osoittautui oikeaksi ja työ testaajana tarjoaa näkymän kulissien taakse ja mielenkiintoisiin projekteihin, joita ei välttämättä aina uutisissa esitellä.

Tälläkin hetkellä työssäni on tiukempi salassapitosopimus kuin koskaan aikaisemmin, Juvonen toteaa.

Testaus on tämän päivän juttu ja testiautomaation merkitys vain kasvaa tulevina vuosina. Testauksen automatisointi tulee olemaan välttämätöntä, jotta voidaan varmistaa riittävä testaus mutta pitämään työmäärät ja kustannukset järkevinä. Manuaalisella testauksella ei ole edes mahdollista löytää kaikkea.

Testaus on työnä mielenkiintoista ja tarjoaa uteliaalle luonteelle jatkuvasti uusia oivalluksia eikä mielenkiintoisen tapauksen ääreltä malttaisi aina lähteä kotiinkaan.

Juvosen monipuolisesta teknisestä osaamisesta on testaajana hyötyä, sillä vika voi löytyä itse ohjelmiston sijasta vaikkapa verkkoyhteydestä tai reititysratkaisusta.

Konsultin vakanssi tuo vaihtelua

Työskentely konsulttina tuo tullessaan vaihtelua ja alan pulssia pääsee tunnustelemaan päivittäin. Työtehtävien vaihtuessa tai muuttuessa oma osaaminenkin päivittyy puolivahingossa.

Kukaan ei osaa tarkasti ennustaa mitä tulevaisuus tuo tullessaan ja muutokset voivat olla nopeitakin. Pitää jatkuvasti kehittää ja laajentaa omaa osaamistaan sekä olla valmis soveltamaan sitä.

Myös testauksen kehittäminen ja muiden kouluttaminen on opettajankoulutuksen vuonna 2017 suorittaneelle Juvoselle mielekästä puuhaa. Testausosaamisesta on yleensäkin pulaa ja tietoja pitää jatkuvasti päivittää.

Opettajankoulutus toi uusia puolia osaamispalettiin. Opetusharjoittelussa sai arvokasta esiintymiskokemusta ja pedagogisten periaatteiden hallitseminen tarjoaa testauksen kehittäjälle työkaluja muiden motivointiin.

Motivointipuoli on asiantuntijatyössä tärkeää, sillä pitää pystyä perustelemaan, miksi toimitaan tietyllä tavalla. Ajatus pitää saada myytyä tiimille ja tähän opettajankoulutus tarjoaa apuja.

Iso osa Juvosen ajasta kuluu asiakkaan tiloissa osana eri yritysten ammattilaisista koostuvaa tiimiä. Niinpä Q-Factoryn väen kanssa vietetyt leffaillat ja muut tapaamiset ovat mukavaa oman porukan kesken tapahtuvaa tekemistä.

Omista havainnoista riitti kerrottavaa kirjaksi asti

Organisaatiot ovat laajamittaisen digitaalisen murroksen kynnyksellä, mikä on johtanut tilanteeseen, että ohjelmistoprojekteissa saattaa työskennellä tilaajan roolissa ihmisiä, joilla ei välttämättä ole minkäänlaista kokemusta tai tietoa edes terminologiasta.

Kirjoittamassaan kirjassa Ohjelmistoprojektin sudenkuopat ja miten ne vältetään Juvonen käy läpi ohjelmistoprojekteja termien tasolta erilaisiin sopimusmalleihin ja käytännön tekemiseen asti. Ajatus kirjan kirjoittamisesta lähti liikkeelle, kun Juvonen törmäsi Tampereen ammattikorkeakoulussa suorittamassaan opetusharjoittelussa siihen, ettei opetuksen tueksi löydy yksiin kansiin koottua materiaalipakettia, joka auttaisi ummikkoa ymmärtämään ohjelmistoprojektien perusasioita. Juvonen päätti tuottaa puuttuvan opetusmateriaalin itse.

Aloitin ongelmien kokoamisella. Lehdistäkin saa nykyään lukea epäonnistuneista ja tilaajalle kalliiksi käyneistä ohjelmistoprojekteista, joissa on törmätty toistuvasti samoihin ongelmiin. Mitä enemmän kävin lähdemateriaalia läpi, sitä tarkemmin kaikkien kokemukset noudattivat samaa kaavaa.

Kirjaprojektin kautta kehittynyt opetus sai hyvän vastaanoton opiskelijoiden keskuudessa ja konkreettiset esimerkit toivat työelämää lähemmäs koulussa opiskeltua teoriaa. Kun puhtaasti teoreettisten tapausten sijasta käytiinkin läpi yritystoiminnassa oikeasti vastaan tulleita ongelmia, opiskelijat ymmärsivät nopeasti aihepiirin tärkeyden.

Kirjan kirjoittaminen oli hyvä keino niputtaa vuosien kokemus yksiin kansiin. Vuoden kestänyt kirjaprojekti tarjosi vahvistusta Juvosen omille ajatuksille, kun ne konkretisoituivat jäsenneltyyn kirjalliseen muotoon. Kollegat tarjosivat oikolukuapua ja kommentointia.

Suomessa osataan koodata ja Suomessa osataan testata, mutta kokonaisuuden hallinta on valtava ongelma eikä sitä opeteta riittävästi. DevOpsin suosio kertoo siitä, että kaivataan tietoa nimenomaan siitä, miten ohjelmistotyötä kannattaa tehdä. Suurin helmasynti on liian suurten projektien muodostaminen, jotka yritetään viedä kerralla maaliin. Silloin projektinhallinnalliset haasteet kampittavat jo muutenkin haastavaa ohjelmistokehitystä. Kun tehdään jotain kokonaan uutta, hyvä lopputulos vaatii yleensä myös useamman iteraation.

Jaa julkaisu
Facebook
LinkedIn
Muita blogeja

Kaikki blogit

Contact us!