Facebook
LinkedIn

Konsulttityön perustana on toimiva yhteistyö – Ohjelmistotestaajan huomioita kentältä

Lähes 8 vuotta testauskonsulttina toimittuani olen ollut mukana hyvin erilaisissa projekteissa, niin niiden keston, koon kuin sisällönkin puolesta. Tässä blogitekstissä kerron, joitakin testausuran aikana kohtaamistani asioista ja tilanteista antaakseni teille lisänäkyvyyttä siihen, millä tavoin jotkut projektien sisällä tehdyt linjaukset vaikuttavat testaamiseen.

Ensimmäinen asiakasprojektini talossa kesti päivälleen 4 vuotta, juuri uutena taloon tulleena untuvikkona tuo ei ehkä ollut se kaikkein tavallisin aloitus, komennukset kun yleensä kestävät paljon lyhyemmän aikaa. Monenlaista muuta on seurannut sen jälkeen.

Kaiken konsulttityön perustana on toimiva asiakassuhde. Se, että asiakkaan toiveet ja vaatimukset huomioidaan ja kaikki sovittu toteutetaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Asiakas odottaa – aivan oikein – että konsultit tekevät hyvää yhteistyötä koko projektihenkilöstön kanssa, niin asiakasorganisaatioon kuuluvien kuin kumppaneidenkin. Tämä on yksi konsultointityön peruskivistä, sitä se on Suomen suurimpana riippumattomana testaustalona etenkin meille Q-Factorylla. Olemme syntyneet ja kasvaneet tuottamaan asiakkaillemme laadukkainta testaustyötä, tuomaan toimintavarmuutta ja sitä kautta lisäarvoa.

Testausalan ammattilaisina meidän odotetaan kuitenkin myös tuovan keskusteluun projektin aikana huomaamiamme haasteita ja tekevän parannusehdotuksia, ilmaisevan oman näkemyksemme haastavimmistakin kysymyksistä.

Huomiomme, ehdotuksemme ja kysymyksemme ovat olemassa siksi, että haluamme tehdä koko projektin näkökulmasta hyvää työtä auttaaksemme sitä päätymään parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. Jos niiden avulla saadaan vältettyä projektin aikaisemmissa vaiheissa potentiaalisia sudenkuoppia, jotka saattaisivat venyttää aikatauluja suunnitellusta huomattavasti eteenpäin, on lopullinen voittaja aina asiakas – aika kun on rahaa.

Joissakin projekteissa asiakas voi haluta pitää testauksen ja testaajat kauempana suunnittelusta ja toteutuksesta, niin että esimerkiksi testaajat ovat mukana vain pienessä osassa palavereja tai yleensäkin projektin sisäistä tiedonkulkua. Siinä tilanteessa testaajat joutuvat keräämään testisuunnitteluun ja testaukseen tarvitsemansa tiedot pääasiallisesti olemassa olevan suunnitteludokumentaation pohjalta, ja sitä kautta pohjadokumentaation määrä ja laatu vaikuttavat testaukseen huomattavasti.

Edellä mainitun lisäksi on yleisesti tiedossa, että esimerkiksi ohjelmistoja koodattaessa dokumentaatio jää usein toteutettavaksi viimeisenä ja niiden aikataulurajoitteiden puitteissa, jotka projektisuunnitelmassa on koodaamiseen varattu. Kokemukseni ketteristä projekteista kertovat, että niissä yleensäkään dokumentointi ei kuulu kaikkein tärkeimpiin tehtäviin.

Projekteihin ja niiden eri tehtäviin allokoidaan usein suunnitteluvaiheessa lähtökohtaisesti minimimäärä henkilöstöä. Etenkin asiakasyrityksen projektihenkilöstön vaihtuessa tai siirtyessä toisiin tehtäviin (joskus jopa kokonaan pois organisaatiosta), päädytään potentiaalisesti haastavaan tilanteeseen. Testaajasta voi tulla yllättäen se henkilö, jonka muut jäljelle jääneet odottavat tietävän miten mikäkin järjestelmässä toimii ja joskus jopa miksi se toimii niin kuin toimii.

Ymmärrän, että henkilöallokoinneissa kyseessä ovat useimmiten kustannustekijät, mutta hyvin suunnitellut ja ennalta koordinoidut henkilöstönvaihdokset takaisivat kuitenkin parhaalla tavalla tiedon välittämisen projektiin jääville, projektin toimivuuden ja sen jatkuvuuden.

Ja projektien aikataulut, ne muuttuvat. Se on sääntö, ei poikkeus.

Kaiken muutoksen keskellä on testausnäkökulmasta haasteena se, että projektin johto pitää usein loppuun saakka kiinni projektin joskus aikojen alussa päätetystä päättymispäivämäärästä. Suunnitteluun ja toteutukseen varattujen päivämäärien venyessä itse testaamiseen jää vähemmän aikaa, mikä peilaa projektin lopputulokseen, lopputuotteeseen, sen käytettävyyteen ja laatuun.

Samaan tapaan kuin joukkueurheilussa, alusta lähtien avoin ja toimiva kommunikaatio koko projektin henkilöstön välillä, niin projektin johdon, suunnittelijoiden, koodaajien, kuin testaajienkin kesken tuottaa aina parhaan lopputuloksen.

Silloin kun kaikkia kuullaan ja kuunnellaan avoimesti, on projekteilla paras mahdollisuus päätyä valmistumiseen oikeaan aikaan, parhain tuloksin.

– Ilkka Välimaa, Testauskonsultti, Q-Factory Oy

Jaa julkaisu
Facebook
LinkedIn
Muita blogeja

Kaikki blogit

Contact us!