Facebook
LinkedIn

Viestintätaidot ovat osa tulevaisuuden testausosaamista

Kuvassa: Mies hymyilee toimistossa
Mies hymyilee toimistossa

Uudet teknologiat muokkaavat ohjelmistoalaa

Ohjelmistokehityksen ja -testauksen maailma on muuttunut merkittävästi viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana. Tämä koskee niin käytettyjä menetelmiä kuin työkalujakin. Muutoksessa kirsikkana kakun päällä ovat myös suuret trendit, kuten esimerkiksi tekoäly, robotiikka, esineiden Internet ja DevOps.

Osa trendeistä vaikuttaa konkreettisesti siihen, miten laadunvarmistusta rakennetaan nyt ja tulevaisuudessa. Osa trendisuuntauksista vaipuu unholaan uusien noustessa tilalle. Myös testauksen fokus on muuttunut perinteisestä; enää testausvaihetta ei nähdä erillisenä osana ohjelmistoprojektia, vaan se on kokonaisvaltainen ja liiketoimintaa tukeva osa ohjelmistokehitystä.

Uudet teknologiat vaativat uudenlaista osaamista

Yleisesti ottaen testauskonsultoinnissa vaaditaan hyvin laajaa osaamista. Osaamisen painopisteet vaihtelevat muun muassa roolin ja projektin kokoluokan mukaan. Tekniset taidot ja työkaluosaaminen ovat testiautomaatiota tekevän konsultin tärkeimpiä taitoja, kun taas esimerkiksi testauspäälliköltä voidaan edellyttää myös hyvää johtamiskykyä.

Pienessä projektissa testaajan rooli saattaa pitää sisällään hyvinkin eri tyyppisiä tehtäviä rajapintatesteistä aina ohjelmiston julkaisemiseen liittyvään työhön. On hyvä pitää mielessä, että uudet teknologiat voivat muokata ohjelmistotestauksessa vaadittavaa osaamista kokonaan uuteen suuntaan.

Yksi keskeisistä ajureista on testiautomaation kehityskulku. Mihin kaikkeen voimme hyödyntää testausta tulevaisuudessa, ja mitkä tehtävät tulevat jäämään sen ulkopuolelle? Vai tuleeko vieläkin suurempia muutoksia, jotka muokkaavat lähestymistapaamme testaukseen ja laadunvarmistukseen?

Viestintätaidot korostuvat kaikissa rooleissa

Todennäköisesti testiautomaatio-osaamisen merkitys kasvaa edelleen lähivuosina. Julkisuudessa paljon esille noussut koodaripula koskettaa myös testauksen parissa toimivia. Data-analytiikan ammattilaisillakin tulee riittämään kysyntää. Taidoista ainakin skriptausta voidaan pitää käytännössä välttämättömänä teknisen testauksen parissa toimivilla.

Jos osaat esimerkiksi Pythonia tai Javaa, olet vahvoilla. Kun yhdistät sen Robot Frameworkin hallitsemiseen, alkavat teknisen testausosaamisen rakennuspalikat olla kasassa.

Tulevaisuudessa tullaan varmasti arvostamaan myös heitä, jotka pystyvät suunnittelemaan testauksen parhaiten liiketoiminnan tavoitteita tukevaksi. Myös testiautomaatioasiantuntijan on rakennettava automaatio parhaiten liiketoimintaa ymmärtävään ja auttavaan muotoon. Tämä kehityskulku aiheuttaa väistämättä sen, että viestintä- ja esiintymistaidot ovat tulevaisuudessa tärkeitä kaikille testausrooleille.

Kimmo Hakala, Senior QA Consultant
kimmo.hakala@q-factory.fi
Seuraa somekanaviamme, niin pääset lukemaan kirjoitukset uunituoreina!

Osa 1, Testaus on liiketoimintaa varten

Osa 2, Älä juutu testausvaiheeseen

Osa 3, Testiautomaatio 2.0

Osa 4, Käyttäjätyytyväisyys on tulevaisuuden trendi

Jaa julkaisu
Facebook
LinkedIn
Muita blogeja

Kaikki blogit

Contact us!