Facebook
LinkedIn

Testaajan työkaluista tärkein on kommunikaatio

Konsulttina toimivan testaajan ammattitaito on monisäikeinen ja laaja alue. Vaikka nykypäivänä koulutetaan testaukseen eri sertifikaatein ja koulutuksin, yksi vaativimmista osaamisista on kommunikointi. Työelämässä voi usein tulla vastaan haastavia kohtaamisia ja tilanteita. Kysymys kuuluukin millä tasolla, millä tavalla ja miten kommunikoidaan erilaisten ihmisten kanssa.

Alasta riippumatta, meitä on jokaiseen junaan ja jonoon olevia ihmisiä, eikä ole olemassa vain yhtä ainoaa toimintamallia, saati kommunikointimuotoa. Käytöstavat kuuluvat meidän jokaisen vastuulle. Epäystävällinen ja tyly käytös ei vie asioita eteenpäin eikä varsinkaan ole pohja toimivalle yhteistyölle.

Kuinka sitten päästään toimintaan kiinni mahdollisimman jouhevasti? Omakohtaisesti olen huomannut, että esittämällä muutaman peruskysymyksen pääsee jo pitkälle.

“Moi, mikä sinun vastuualueesi on? Kauanko olet ollut täällä töissä? Onko testaus sinulle kuinka tuttua?”

Ole itse esimerkillinen viestijä

Vaikka nykyisin kommunikaatio tapahtuu hyvin pitkälti sähköpostin tai chat -alustojen avulla, näytön ja näppiksen takana on edelleen ihminen. Miten kiireisessä ”teknisessä” maailmassa muistetaan ottaa ihmiset huomioon ihmisinä? Sananvapautta rummutetaan puolella ja toisella, mutta harvoin muistetaan, että vaikka meillä on sananvapaus, niin meillä on myös vastuu omista sanomisista ja kirjoituksista.

Tuotettavan sisällön asiapitoisuutta ja laatua voi arvioida monella tapaa. Omalla kohdalla olen noudattanut THINK-kysymyspatteristoa:

Is it True – Onko se Todenmukaista?
Is it Helpful – Onko se Hyödyllistä?
Is it Inspiring – Onko se Inspiroivaa?
Is it Necessary – Onko se asiaan Nähden tarpeellista?
Is it Kind – Onko se Käyttäjäystävällistä?

Panostamalla hyvään ja laadukkaaseen viestintätapaan voi itse vaikuttaa koko tiimin toimintaan positiivisesti.

Kohtele muita niin kuin haluaisit itseäsi kohdeltavan

Konsulttina toimiva testauksen ammattilainen ei voi olla vain vastaanottavassa roolissa, vaan on oltava vastavuoroinen ja kerätä tietoa sekä myös jakaa sitä. Tärkeää on opetella käytettävät työkalut kunnolla sekä pitää huoli omasta tontista ja asenteesta. Plussaa on myös tilannetaju ja nopeat reagointikyvyt muuttuviin tilanteisiin. Omalla aktiivisuudella viet koko tiimisi toimintaa eteenpäin ja palvelet näin myös asiakkaasi etua.

Hippusellinen toimintaa on arvokkaampaa kuin tonni teoriaa! (Friedrich Engels)

Kirjoittaja Maria “Lilli” Lillvik työskentelee testipäällikkönä Q-Factoryssa ja on valittu 2015 Vuoden Testaajaksi.

– Maria Lillvik, 19.9.2018

Jaa julkaisu
Facebook
LinkedIn
Muita blogeja

Kaikki blogit

Contact us!