Facebook
LinkedIn
Twitter
Parasta työssä on monipuolinen työnkuva

Reilun vuoden verran talossa viihtynyt Timo Joensuu löysi tiensä Q-Factorylle entisten kollegoiden suosittelusta. Hän on toiminut ensimmäisestä työpäivästään lähtien testiautomaatiokehittäjän roolissa samassa asiakkuudessa. Keväällä hänen toimenkuvansa täydentyi palvelupäällikön sekä tiiminvetäjän tehtävillä. Takanaan Timolla on jo 21 vuotta testausta, automatisointia, projektinvetoa ja esimiestyötä aiemmilla kahdella työnantajalla.

”Nykyisessä tehtävässäni on yhdistetty esimiehen, palvelupäällikön ja testiautomaatioasiantuntijan tehtävät. Kokonaisuus on ajankäytöllisesti haastava, mutta hyvällä suunnittelulla ja sidosryhmien avulla homma on toiminut. Tiimivetäjän ja palvelupäällikön tehtävät kuitenkin tukevat toisiaan ja vielä, kun suuri osa tiimistäni työskentelee samassa asiakkuudessa, niin roolien yhteen sovittaminen on onnistunut varsin hyvin.”

Palvelupäällikkönä asiakkaalla Timolla on ollut tavoitteena asiakkaalla työskentelevän ryhmän tiimiyttäminen.

 
Samanlaista työpäivää ei ole vielä tullut vastaan

Timon päivät vaihtelevat keskenään hyvinkin paljon. Parasta työssä on juurikin monipuolinen työnkuva. Tekeminen vaihtelee asiakasprojekteissa, joissa pääsee tutustumaan uusiin työkaluihin ja teknologioihin.

Niin asiakkuudet kun projektitkin ovat vaihtuneet vuosien varrella. Kaikkia projekteja on kuitenkin yhdistänyt se, että tekijällä täytyy olla valmiudet ja halu oppia uutta.

”Monesti täytyy uskaltaa kysyä ne tyhmiltäkin tuntuvat kysymykset päästäkseen sisälle uuteen projektiin.”

Kehuja Q-Factory saa työnantajana siitä, että sillä on hyvä tekemisen meininki yrityksen kehittämisessä aktiivisesti henkilöstöä kuuntelemalla. Toiseksi hyväksi puoleksi työnantajassa Timo mainitsee sen, että tarjolla on paljon erilaisia projekteja, jos kaipaa vaihtelua. Timo pitää tärkeänä sitä, että pystyy vapaasti päättämään itse, kuinka aktiivisesti yhdistää työtä ja vapaa-aikaa esimerkiksi työhön liittyvien opintojen tai harrastusten myötä.

”Esimerkiksi omassa elämänvaiheessani ehdin osallistua lähinnä vain työaikana tapahtuviin koulutuksiin, mutta tiedän työnantajan tukevan myös vapaa-ajalla tapahtuvia koulutuksia ja kursseja.”

Timo haluaa vielä muistuttaa kollegoitaan, että Q-Factorylla on iso asiakaspohja ja paljon erilaisia mielenkiintoisia projekteja ja työtehtäviä.

”Kannattaa olla aktiivisesti tiedustelemassa uusia haasteita yrityksen sisältä, jos tuntuu siltä, että nykyinen projekti tai tehtävä on pakkopullaa tai ei tarjoa enää kehittämismahdollisuuksia omalle osaamiselle.”

 

Facebook
LinkedIn
Twitter

Tekijät kertovat

Kiinnostaako testaajan arki tai Q-Factory työnantajana?
Vinkkejä ja näkökulmia testaukseen löydät täältä.

Contact us!