Anonyymi Testipäällikkö: Mielenrauhaa riippumatossa – riippumaton testaus

Ohjelmistoprojektit ovat usein isoja hankkeita, joissa on mukana eri toimittajia. Isojen ja ketterien monitoimittajaprojektien sisältö usein muokkaantuu projektin aikana. Näissä projektissa ei välttämättä löydy alun perin yhtä selkeää tahoa, joka huolehtii koko projektin laadunvarmistuksesta ja sen kokonaisuuden testaamisesta. Riippumattoman kolmannen osapuolen tekemä testaus tuo loppuasiakkaalle mahdollisimman puolueetonta näyttöä siitä, miten projekti etenee, mikä on sen […]

Lohkoketjut ja miten ne vaikuttavat laadunvarmistukseen ja testaukseen

Mistä lohkoketjuissa on kysymys? Lohkoketju on eräs tämän hetken hypetetyimmistä IT-trendeistä. Mitä tuon termin taakse kätkeytyy ja minkälaisia mahdollisuuksia lohkoketjut tarjoavat liiketoiminnalle? Tässä kirjoituksessa pyrimme vastaamaan noihin kysymyksiin ja kerromme myös mitä lohkoketjujärjestelmien yleistyminen tarkoittaa laadunvarmistuksen ja testauksen näkökulmasta. Lohkoketjun tekninen perusta Hyvin yksinkertaistettuna lohkoketju on tapa tallettaa tietoa toisiinsa linkitettyinä tietoalkioina, eli ketjuna. Ohjelmointitaustaiset […]

Anonyymi Testipäällikkö: Vaativat vaatimukset

Tietojärjestelmäprojekti saa alkunsa vaatimuksista: jos ei tiedetä, miksi jotain pitäisi tehdä, mitä pitäisi tehdä ja miten sen pitäisi toimia, niin ollaan hukassa koko projektin ajan. Liiketoiminnalliset vaatimukset kertovat, mitä liiketoiminnalle tulevia hyötyjä järjestelmältä odotetaan ja missä ajassa. Eli näiden vaatimusten pitäisi vastata siihen, miksi tällainen järjestelmä tehdään. Näistä osaltaan johdetaan tarkemmat vaatimukset ja tietenkin projektisuunnittelu. […]

Laadunvarmistus ehkäisee virheiden syntymistä ja leviämistä

Kuvassa: Rasti ruutuun ja kynä

Ohjelmistojen laadunvarmistus tarkoittaa yhden yleisen määrittelyn mukaan yrityksen ohjelmistotuotantoprosessin monitorointia mittaamisen avulla ja kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla varmistetaan tekeillä olevan ohjelmistoratkaisun laatu. Pääasiassa tässä kohtaa tarkastellaan kolmea asiaa: Organisaation prosessit, ohjeet, käytännöt ja dokumenttipohjat Projektikohtaiset prosessit, ohjeet ja käytännöt, jotka on jalostettu edellisistä Laadun kontrollointi eli organisaation pitää varmistaa, että sovittuja prosesseja, ohjeita ja käytäntöjä […]

Tietoturvatestaus tärkeänä osana ohjelmistokehitystä

Jo viidettä kertaa järjestetty Disobey – The Nordic Security Event avasi mielenkiintoisella tavalla tietoturvallisuuteen liittyviä asioita. Hyvin selväksi tuli se, ettei ohjelmistokehityskään ole immuuni esimerkiksi hakkeroinnille eikä muille tietoturvallisuuteen liittyville uhkakuville, joita tänä päivänä tulee jatkuvasti esiin. Ajan tasalla oleva tietoturva onkin erittäin tärkeä osa koko ohjelmistokehityksen elinkaarta. Tuotantoon menevät bugit ovat erityinen riski, sillä […]

Contact us!