Facebook
LinkedIn

Riippumattomuus on niin asiakkaan kuin järjestelmätoimittajan etu

Suomen ohjelmistotestauksen kenttä on vielä kohtuullisen pieni. Viimeisten 10 vuoden aikana ala ei ole kokenut suuria mullistuksia, mutta sitä on kuitenkin leimannut jonkin verran erilaiset yritysostot, jonka myötä aiemmin pelkästään ohjelmistotestausta tehnyt yritys on saattanut vaihtaa omistajaa ja toimii omistajuusvaihdoksen myötä nyt osana isompaa kokonaisuutta. 

Toki markkinalla on edelleen yrityksiä, jotka ovat keskittyneet esim. tiettyyn toimialaan tai nicheen. 12-vuotias Q-Factory sen sijaan palvelee monipuolisesti asiakkaita niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla toimialasta riippumatta.

Haastattelimme Q-Factoryn tuoretta varatoimitusjohtajaa Tero Lähteenmäkeä – puheenaiheena tietenkin testaus ja laadunvarmistus. 

Q-Factory tunnetaan Suomen suurimpana riippumattomana ohjelmistotestauksen ja laadunvarmistukseen erikoistuneena yrityksenä. Puhutaan hetki sanasta ”riippumattomuus” – mikä sen arvo on asiakkaalle?

Riippumattomuus on erittäin tärkeä asia testauksessa. Yhtälössä, jossa on usein mukana asiakas ja toimittaja, me olemme itsenäisenä yrityksenä puolueeton tekijä – autamme niin asiakasta kuin toimittajaa. Näen, että olemme hyvin uniikissa asemassa tässä suhteessa.

Työssäsi tapaat paljon asiakkaita – kuinka perustelet heille laadunvarmistuksen ja testauksen tärkeyttä?

Asiakkailla, joilla joskus on mennyt yksi tai useampi projekti pieleen joko aikataulullisesti, laadullisesti tai budjetillisesti – heille ei juurikaan tarvitse perustella olemassaolomme tärkeyttä. Mutta toki on paljon vielä isojakin hankkeita, joissa testaamisen tarpeellisuutta aliarvioidaan eikä sen tai laadunvarmistuksen merkityksellisyyttä ymmärretä.

Onko sinulla mainita esimerkkejä tosielämästä, joissa testaamattomuus on aiheuttanut ongelmia? 

Valitettavasti joskus eteen saattaa tulla hyvinkin tuskallisia tilanteita. Tyypillisiä ovat kuitenkin esimerkiksi verkkokauppojen isot lanseeraukset, kun suuri määrä asiakkaita ryntää samaan aikaan ostoksille. Kun asiat digitaalisessa palvelussa eivät toimi odotetulla tavalla, syntyy hyvin vakavia suoria haittoja, mainehaittaa ja tietenkin myös euromääräisiä menetyksiä.

Mitä testaamisen ja laadunvarmistuksen osalta on hyvä ottaa huomioon, kun uutta IT-projektia aletaan suunnitella? 

On hyvä huomoida, että testaus on käytännössä vain toimenpide, jonka seurauksena saatetaan havaita ohjelmistossa oleva virhe. Havainto sinällään ei korjaa virhettä, vaan tätä varten tarvitaan korjaustoimenpiteitä. Tästä syystä laadunvarmistus on tärkeää jo hankkeen alkuvaiheessa. Laadunvarmistuksella saadaan esimerkiksi varmistettua järjestelmälle laadittujen vaatimusten testattavuus.

Hyvä esimerkki on se, että järjestelmän vaatimuksena on yleisesti vain nopeus ja helppokäyttöisyys; kun sitä arvioidaan kolmen eri ihmisen toimesta niin jonkun mielestä se on nopea ja jonkun hidas. Sen sijaan pitäisi olla määriteltyinä, mikä on tietyn ei-toiminnallisen asian validoitu vaatimus. Tätä meidän asiantuntijamme tekevät, kun puhutaan laadunvarmistuksesta.

Kuka on Q-Factoryn tyypillinen asiakas? 

Perusajatuksenamme on auttaa asiakasta tekemään laadukkaampaa softaa tai tuotetta loppuasiakkaalle.  Toimialasta riippumaton asia on, että laatu on juuri niin hyvä kuin millaisena asiakas sen kokee. Palveluistamme on hyötyä ihan kaikille tahoille, jotka tekevät ohjelmistoja sisältäviä tuotteita tai palveluita loppuasiakkaille.

Asiakascaset vaihtelevat; isompia projekteja, joissa mukana on kymmeniä testaajiamme asiakasyrityksen kaikissa tuotekehityshankkeissa tai sitten esimerkiksi asiakkuuksia, joissa on mukana ERP-toimittaja ja me toimimme tässä projektissa ulkopuolisena riippumattomana laadunvarmistajana.

Millaisia tekijöitä sitten ovat Q-Factoryn laaduntekijät? 

Tekijämme ovat keskimääräistä kokeneempia, mikä sinällään tuo varmuutta ja nopeutta asiakasprojekteihin. Kokemuksesta on hyötyä erityisesti testauspäällikön roolissa. Rautaisella kokemuksella varustettu testaaja tunnistaa hyvin nopeasti ne paikat, missä hankkeissa yleisimmin on riskejä esimerkiksi laadun kannalta. Vaikka toimialat ja teknologiat eroavat, yleensä virheille löytyy aina samat syyt. Tässä se kokemuksen tuoma hyöty näkyy.

Toisaalta taas ihailen tuoreempien tekijöiden teknistä osaamista ja ongelmanratkaisukykyä.

Kasvamme kovaa vauhtia ja rekrytoimme lisää laaduntekijöitä – kenelle juuri nyt on kysyntää?  

Tärkeintä on ehdottomasti ”can do -asenne” ja halu oppia uusia asioita. Meille tärkeintä on löytää henkilöitä, jotka sopeutuvat nopeasti eri ympäristöihin ja ihmisiin vaihtuvissa työympäristöissä. Tietysti testiautomaation tekninen osaaminen ja se, että esimerkiksi ohjelmistot kuten Robot Framework tai Python ovat tuttuja, mutta silti painotan enemmän tuota edellä mainittua. Kaiken voi loppujen lopuksi oppia, jos kiinnostus ja tausta ovat kunnossa. Lisäksi Q-Factoryn Testauskeskuksessa voi harjaannuttaa taitoja erilaisten oppimispolkujen kautta.

Kiinnoistaisiko ura laaduntekijöiden joukossa? Tutustu positioihin.

Rekryasioissa sinua palvelevat:  

Nea Pynnönen,
nea.pynnonen@q-factory.fi
+358 50 415 6005

Marjaana Lehtonen,
marjaana.lehtonen@q-factory.fi
+358 50 470 4077

Voit olla yhteydessä suoraan myös rekry@q-factory.fi

Jaa julkaisu
Facebook
LinkedIn
Muita blogeja

Kaikki blogit

Contact us!