Facebook
LinkedIn
Twitter
Testaaja nojaa monipuoliseen lähestymistapaan

Timo Saksholm kertoo työstään Q-Factorylla

 

Tässä blogitekstissä pääsemme tutustumaan Timoon, Q-Factoryn savolaisvahvistukseen ”oikeitten immeisten kaupungista” Kuopiosta. Timo on omien sanojensa mukaan umpikiero savolainen, jonka kanssa keskustellessa vastuu siirtyy kuulijalle. Koulutukseltaan hän on tuotantotalouden diplomi-insinööri sekä tietotekniikan insinööri. Timo on ollut Q-Factorylla jo vuodesta 2016. Testaajan vapaa-aika kuluu karaten ja toisen itämaisen lajin parissa, joita hän myös opettaa. Korona aika on innostanut Timoa entistä enemmän ruuanlaiton pariin ja pyöräilyyn kelien salliessa. Liikunnallisten ja ravitsemuksellisten harrastusten lisäksi kertoo Timo harrastavansa myös netissä viisastelua.

Testauksen tarkoitus on varmistaa, että ohjelmisto toimii kuten pitää

Ohjelmistotestauksen tarkoituksena Timo mainitsee olevan sen varmistaminen, että ohjelmisto tekee sen minkä pitääkin tehdä. Päätarkoituksena on kustannuksissa säästäminen – mitä nopeammin vika löytyy, sen halvempaa sen korjaaminen on. Ohjelmistotestaus on myös laadun varmistamista. ”Testaaminenhan lähtee siitä, että meillä on jonkinlainen dokumentaatio, jonka mukaan asia toteutetaan. Sen jälkeen se annetaan testaajille testattavaksi, että toimiiko se niin kuin se on määritelty toimivaksi”, Timo selventää. Jos toiminnallisuudessa on puutteita, on syytä selvittää vian lähde. ”Se voi nimittäin piillä yhtä hyvin ohjelmistossa kuin testaajassa itsessäänkin”, vitsailee Timo. Ohjelmistotestaus pitää sisällään Timon mukaan myös tutustumisen testattavan asian toteutukseen, joko dokumenttien kautta tai juttelemalla suunnittelijoiden kanssa. Eri väyliä hyödyntämällä saadaan hommaan monipuolisesti panosta. Timo kertoo itse kirjoittavansa testitapauksen auki kohta kohdalta siten, että sen voisi joku muukin tehdä tai että hän voisi toteuttaa testauksen uudelleen samalla tavalla. Tästä dokumentaatiosta hän käyttää termiä ”mummodokumentti” Tämä on nimitys dokumentille, jonka voi antaa kelle tahansa ja sen mukaan hän osaa asian suorittaa.

Timo kannustaa itselle sopivan tasapainon löytämiseen testausautomaation ja manuaalitestauksen välillä. Itse hän tekee enimmäkseen manuaalitestausta ja pitää siitä. Kaikkea ei pystytä automatisoimaan, mutta sen minkä pystyy, onkin kätevä hoitaa automatisoidusti. Ohjelmistoista kuitenkin löytyy aina bugeja, eikä niitä kaikkia löydetä koskaan, mutta testaamalla pyritään vähentämään lopputuotteeseen päätyviä vikoja.

Työ tekijäänsä opettaa

Timon mielestä monenlaiset persoonat voivat olla hyviä testaajia. Toki kiinnostusta alaa kohtaan täytyy löytyä ollakseen testaajana hyvä. Timo nostaa esiin myös kyvyn katsoa asioita laajasti – jos ajatellaan sanontaa ”ei näe metsää puilta”, niin hyvän testaajan tulee nimenomaan nähdä koko metsä. Testaajan on hyvä tietää kaikesta vähän kaikkea, vaikka suuri asiantuntija ei tarvitse yksittäisten asioiden suhteen ollakaan. Myöskään sosiaalisuudesta ei ole haittaa, mutta ihan kaikkein suurin ekstrovertti ei ole pakko olla. Liiaksi ei tule testaajassa olla pikkutarkkuuttakaan. Timo kertaa insinööri-isänsä viisauden ”turha tarkkuus on teknistä tietämättömyyttä” pilke silmäkulmassa.

Testaajaksi aikoville Timo antaa ohjeeksi, että olisi hyvä opetella jonkin verran ohjelmointia. Ohjelmistokielistä Python lienee tähän enemmän ja vähemmän de facto standardi. Toki yleinen kiinnostus järjestelmiin ja niiden toimintaan on olennainen asia, jos testaustyötä haluaa tehdä. Timo kertoo termin ”helikopterinäkymä” kuvaavan testaamista hyvin, koska testaajan täytyy nähdä laajempi kokonaisuus ollakseen hyvä testaaja. Testaaminen vaatii myös kärsivällisyyttä. Työtä ei voi oppia kunnolla koulunpenkillä, vaan tätä oppii tekemällä, Timo kertoo.

Testaajille on kysyntää tulevaisuudessakin

Timo on viihtynyt Q-Factorylla hyvin. ”Meillä on hyvä porukka, ammattitaitoisia ihmisiä. Paljon eri osa-alueiden osaamista ja todella kokenuttakin porukkaa. Osa ei ole ihan yhtä kokeneita, mutta intoa löytyykin sitten senkin edestä, ja sitäkin tarvitaan”, Timo kertoo. Testaamisen hankkimisen ostopalveluna Timo näkee monelle yritykselle helpoksi ja edulliseksi ratkaisuksi. Joissakin paikoissa ei ole testattavaa koko ajan, jolloin omien testaajien palkkaaminen ei olisi edes järkevä ratkaisu. Tulevaisuudessa Timo uskoo testaajien tarpeen kasvavan ja testaamisen kehittyvän uusien työkalujen ja entistä laajemman automatisoinnin myötä. Manuaalista testaamista tullaan kuitenkin edelleen tarvitsemaan.

”Ideointia ja tutkivaa testaamista ehkä tullaan arvostamaan tulevaisuudessa vielä nykyistä enemmän.”

Facebook
LinkedIn
Twitter

Tekijät kertovat

Kiinnostaako testaajan arki tai Q-Factory työnantajana?
Vinkkejä ja näkökulmia testaukseen löydät täältä.

Contact us!