Facebook
LinkedIn

Älä juutu testausvaiheeseen

Kuvassa: Mies hymyilee toimistossa
Mies hymyilee toimistossa

”Mikä on testauksen tilanne?” on kysymys, joka nousee säännöllisesti keskustelunaiheeksi ohjelmistotuoteorganisaatioiden asiakastoimituksissa. Useimmiten vastauksella haetaan kaikkien ajettujen testien määrää suhteessa testien kokonaismäärään. Myös se kiinnostaa, milloin asiakas saa hänelle luvattua toiminnallisuutta.

Kysymys testauksen tilanteesta ja kattavuudesta on sinänsä ymmärrettävä, sillä asiakastoimituksissa halutaan pitää kiinni aikatauluista ja varmistua ohjelmiston toimivuudesta sekä riittävästä laatutasosta. Aikataulujen kriittisyyttä korostaa sekin tosiasia, että joissakin tapauksissa niistä lipsuminen tarkoittaa myös rahallista kompensaatiota asiakkaalle.

Toisaalta keskustelu testauksen tilanteesta on hieman ongelmallinen. Keskustelusta saa sen vaikutelman, että testaus on erillinen vaihe, jota odotetaan kieli keskellä suuta ja josta koko asiakastoimitus on riippuvainen. Lisäksi keskustelun tekee haastavaksi kaksi muuta seikkaa:

  1. Se antaa testauksesta täysin väärän ja vanhakantaisen kuvan erillisenä vaiheena ja ikävänä pullonkaulana.
  2. Keskustelu ei edesauta ketterän kehityksen mukaista Whole team approach -ajattelua, jossa kaikki tiimin jäsenet ovat vastuussa ohjelmiston laadusta. Toisaalta se luo myös turhia paineita ohjelmistotestauksen parissa toimiville ammattilaisille olla kaiken pelastajina tai ikävän sanoman välittäjinä.

Testaus on riskien hallintaa ja asiakastyytyväisyyden varmistamista

Keskustelu testauksesta erillisenä vaiheena lievenee sillä, että lisätään organisaation tietoisuutta testauksen merkityksestä. Testaus on ennen kaikkea olennainen osa ohjelmistoprojektin ja tuotteen riskien hallintaa. Se auttaa myös hyvän käyttäjäkokemuksen ja asiakastyytyväisyyden saavuttamisessa.

Tämä kaikki on myös helpommin perusteltavissa, kun näytetään esimerkkien avulla, mitä kaikkea testaus on. Testaus voi olla tutkivaa tai regressioautomaation periaattein tehtävää. Hyvät esimerkit havainnollistavat, mitä testaus sisältää (ei ainoastaan testien suorittamista), ja ketkä sitä suunnittelevat ja toteuttavat eri testitasoilla (myös ohjelmistokehittäjät testaavat).

Testaus on ennen kaikkea yhteistyötä, jossa kaikkien panoksella on merkitystä. Huippuammattilaisten mukanaolo varmistaa laadun, ja ennakoivalla asenteella säästetään kustannuksissa.

 

Kimmo Hakala, Senior QA Consultant

kimmo.hakala@q-factory.fi

Blogisarjamme ”QA tänään ja huomenna” jatkuu aiheella Testiautomaatio 2.0. Ensimmäisen osan voit lukea täältä!

Seuraa somekanaviamme, niin pääset lukemaan kirjoitukset uunituoreina!

Facebook
Linkedin
Twitter

Jaa julkaisu
Facebook
LinkedIn
Muita blogeja

Kaikki blogit

Contact us!