Facebook
LinkedIn
Twitter
Testaus on luovuutta vaativaa tiimityötä

Meri Turunen kertoo työstään Q-Factoryn testaajana

Millaista on testaajan arki Q-Factorylla? Tässä blogitekstissä tutustutaan työhön Meri Turusen, testaajan, näkökulmasta. Merin polku ohjelmistotestauksen pariin löytyi opintojen kautta. Maisterivaiheessa sulautettuja järjestelmiä ja koneoppimista opiskellut sähkötekniikan diplomi-insinööri löysi kipinän testausta ja testiautomaatiota kohtaan työharjoittelussa. Mielenkiintoiset projektit jäivät mieleen ja testaajan työ vei mennessään johtaen nykyiseen työhön Q-Factorylla. Meri kertoo mielenkiintoisesta työstään ja antaa vinkkejä onnistuneen testauksen suorittamiseen.

Testaus on luovuutta vaativaa tiimityötä

Meri kiteyttää testauksen Q-Factorylla olevan tiimityötä, jossa pidetään huoli kokonaisuudesta. Työskentely tapahtuu tiiviisti yhteistyössä ohjelmistokehittäjien ja muiden testaajien kanssa. Tärkeää on varmistaa uusien ominaisuuksien toimivuus samalla pitäen huolen siitä, ettei rikota sitä mitä on jo olemassa.

Hyvän testaajan ominaisuuksiksi Meri nostaa luovuuden ja periksiantamattomuuden. Näistä hyveistä on testaajalle paljon hyötyä käytännön työssä.

”Ongelmia tulee vastaan päivittäin, mutta ne kyllä ratkeavat päättäväisellä selvitystyöllä sekä yhteistyöllä muiden tiimiläisten tai organisaation työntekijöiden kanssa.”

Mielenkiintoiseksi testaamisessa Meri kokee muiden luomien testityökalujen käytön mahdollisuuksien mukaan sekä työkalujen kehittämisen eteenpäin aina tarpeen tullen. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja olemassa olevien ominaisuuksien sekä työkalujen hyödyntäminen ovat Merin näkemyksen mukaan hyviä tapoja suorittaa ohjelmistotestausta. Testityökalujen kehittämisen tukeminen auttaa myös muita. Kiinnostavaa on testausta suorittaessa miettiä erilaisia skenaarioita mahdollisista tapahtumista sovelluksessa tai testattavassa tuotteessa, käydä niitä läpi samalla pohtien, mitkä skenaarioista ovat järkeviä ja testata niitä sitten käytännössä.

Jokainen löydetty bugi on askel kohti onnistuneempaa projektia

Tämänhetkisessä projektissaan Meri pääsee kehittämään automaattista testiympäristöä laajasti. Merin tämänhetkisen projektin sisältö on mm. automaattisten testien tekoa ja ympäristöjen konfigurointia. Testaus on ollut projektissa mukana alusta asti. Uusien ominaisuuksien tullessa testaaminen vaatii pohdintaa testaustavoista, olemassa olevien testien kehittämisestä ja uusien luomisesta. Vaikka pääosin testaus onkin automatisoitua, pääsee välillä Meri testaamaan myös manuaalisesti. Jokainen löydetty bugi on askel kohti tyytyväisempää asiakasta ja lisäksi bugien löytyminen kehitysvaiheessa tuo mielenrauhaa projektissa oleville henkilöille. Vikojen korjaaminen on helpompaa testausta tehdessä, verrattuna vuosien päästä löytyviin bugeihin. Meri näkee testauksen oleellisena iteraatioprosessina tuotekehitysvaiheessa ja testattavaa tuotetta voidaankin rauhallisin mielin kehittää eteenpäin. 

Testaus mahdollisimman varhaisessa vaiheessa mukaan suunnitteluun

Meri korostaa, että testauksen tulee olla tärkeänä osana koko projektia ja kehitystyötä alusta asti, jotta laatu pystytään takaamaan. Testauksen huomiointi suunnitteluvaiheessa takaa sen, että ominaisuus on testattavissa. Testaajan huomiot toiminnallisuudesta ovat tärkeitä, eikä niitä saa kiireenkään varjolla sivuuttaa, jotta testauksen hyödyt saataisiin käytäntöön.

Testaamisen mukaan ottaminen jo projektin alkuvaiheessa enteilee onnistunutta testausprojektia. Tällöin testaajakin tietää, mitkä asiat ovat olennaisia ja osaa testata ne. Loppuvaiheessa mukaan otettu testaus tuottaa enemmän haasteita. Parhaassa tapauksessa testausta tehdään koko projektin ajan ja testaus otetaan tärkeäksi osaksi ohjelmistokehitykseen. Laatu tuo mielenrauhan lisäksi toimivia kokonaisuuksia ja laadukas testaus varmistaa mielenrauhan kaikille yrityksen johtoporrasta myöten.

Mielenrauhaa myös vapaa-ajalla

Testauspainotteista työarkea tukevat erityisesti nyt korona-aikana liikunnalliset harrastukset kuten ulkoilu, jooga ja tanssiminen. Myös kaksi karvaista kaveria pitävät seuraa kotitoimistolaiselle. Kesälomalle Merillä on suunnitteilla matka Norjaan. Q-Factorylla työn ja vapaa-ajan balanssista pidetään huolta.

Testaus on mielenkiintoista ja kehittävää työtä

Testausta Meri luonnehtii mielenkiintoiseksi ja kehittäväksi työksi, joka soveltuu tekniikasta kiinnostuneille. Yksi hyvä startti uralle ohjelmistotestaajana on esimerkiksi ohjelmistotestauskoulutus. Koulutuksesta on hyvä ponnistaa, jos ei ole aiempaa kokemusta tai vastaavaa osaamistaustaa vielä karttunut opinnoissa tai työelämässä.

Merin kokemuksen mukaan Q-Factorylla työntekijöitä arvostetaan ja heidän osaamisensa kehittämistä tuetaan. Mikäli toivoo projektiinsa testauksen ammattilaisia, joita tuetaan ja mahdollistetaan jatkuva kehittyminen, suosittelee Meri testaustarpeissa kääntymään Q-Factoryn puoleen.

Tulevaisuudessa Meri toivoo näkevänsä testaustoteutuksia, joissa olisi hyödynnetty yhä enemmän data-analysointia sekä koneoppimista. Myös ohjelmistorobotiikan käytön lisääntyminen kiinnostaa Meriä.

”RPA:n käytön lisääntyessä uskon löytyvän entistä enemmän mielenkiintoisia ja erikoisia toteutuksia – odotan innolla, mihin kaikkeen sitä vielä pystytäänkään käyttämään!”

Facebook
LinkedIn
Twitter

Tekijät kertovat

Kiinnostaako testaajan arki tai Q-Factory työnantajana?
Vinkkejä ja näkökulmia testaukseen löydät täältä.

Contact us!