Anonyymi Testipäällikkö: Mielenrauhaa riippumatossa – riippumaton testaus

Ohjelmistoprojektit ovat usein isoja hankkeita, joissa on mukana eri toimittajia. Isojen ja ketterien monitoimittajaprojektien sisältö usein muokkaantuu projektin aikana. Näissä projektissa ei välttämättä löydy alun perin yhtä selkeää tahoa, joka huolehtii koko projektin laadunvarmistuksesta ja sen kokonaisuuden testaamisesta. Riippumattoman kolmannen osapuolen tekemä testaus tuo loppuasiakkaalle mahdollisimman puolueetonta näyttöä siitä, miten projekti etenee, mikä on sen […]

Lohkoketjut ja miten ne vaikuttavat laadunvarmistukseen ja testaukseen

Mistä lohkoketjuissa on kysymys? Lohkoketju on eräs tämän hetken hypetetyimmistä IT-trendeistä. Mitä tuon termin taakse kätkeytyy ja minkälaisia mahdollisuuksia lohkoketjut tarjoavat liiketoiminnalle? Tässä kirjoituksessa pyrimme vastaamaan noihin kysymyksiin ja kerromme myös mitä lohkoketjujärjestelmien yleistyminen tarkoittaa laadunvarmistuksen ja testauksen näkökulmasta. Lohkoketjun tekninen perusta Hyvin yksinkertaistettuna lohkoketju on tapa tallettaa tietoa toisiinsa linkitettyinä tietoalkioina, eli ketjuna. Ohjelmointitaustaiset […]

Johtava testiautomaatioinsinööri Sami Savolainen

Kuvassa: Sami Savolainen

Vuoden testaaja 2019 -kilpailun finalisti Sami Savolaisella on kahdenkymmenen vuoden kokemus testauksesta ja laadunvarmistuksesta. Monessa roolissa marinoitunut ammattilainen on edelleen innostunut alastaan, ja pitää työnsä parhaina puolina tekniikan kehittymistä ja uuden oppimista. Tietoliikenneteknikosta asiakasvastuulliseksi testiautomaatioinsinööriksi Q-Factorylla vuodesta 2016 toiminut Sami Savolainen on testauksen todellinen monitoimimies. Hän aloitti uransa tietoliikenneteknikkona, ja valmistui töiden ohella tietotekniikan insinööriksi. […]

Viisi vinkkiä siihen, miten testiautomaatiosta tulee osa asiakastoimitusta

Kuvassa: Mies hymyilee toimistossa

Testiautomaatiota voidaan pitää välttämättömänä osana modernia, laadukasta ohjelmistokehitystä, jossa tavoitellaan eri vaiheiden saumatonta yhteistyötä, ohjelmiston jatkuvaa integrointia ja lyhyitä julkaisuvälejä. Testien automatisoinnin suunnittelu kannattaakin aloittaa mahdollisimman varhain. Muuten on riskinä, että sprinttien päätteeksi tehtävä regressiotestaus osoittautuu lähes samankaltaisena toistuvaksi ja jatkuvasti enemmän ja enemmän aikaa vieväksi toimenpiteeksi. Miten varmistat, että testejä voidaan ajaa oman organisaatiosi […]

Anonyymi Testipäällikkö: Tuotannossa testaaminen – asiakkaan yksinoikeus?

Kuvassa: Tietokoneen näpyttelyä rannalla auringonlaskussa

Aiemmin ohjelmisto- ja tietojärjestelmäprojekteissa tuotannossa tapahtuvaa testausta katsottiin hieman kieroon ja siitä käytettiin ylentävää nimitystä ”asiakkaiden tekemä testaus”. Eli kehitysprojekti testasi itse mahdollisimman vähän ja antoi asiakkailleen bugit löydettäväksi muun ohjelmiston mukana. Vanhemmat nörtit muistavat Microsoftin vanhemmat käyttöjärjestelmäversiot, joita jaeltiin asiakkaiden testattavaksi beta-versioina lehtien mukana. Tämä tietenkin joutui siitä, että pc-tietokoneet olivat tuohon aikaan melkoisia […]

Älykäs tiimi on osaava ja yhteistyökykyinen

Kuvassa: Mies hymyilee toimistossa

Tekoäly- ja robotiikkakeskustelut ovat tällä hetkellä vahvasti esillä mediassa. Toivottavasti lähiaikoina päästään siihen tilanteeseen, jossa onnistuneiden käytännön toteutusten määrä kasvaa ”hypettämisen” laantuessa. Keskusteluissa käytettävä terminologia on myös aika villiä, mistä myös QA on saanut osansa, kun esimerkiksi testiautomaatio on muuttunut keskusteluissa robotiikaksi. Siinä vaiheessa, kun tekoäly saadaan valjastettua tuottavasti osaksi ohjelmistokehitystä, merkitsee se mielenkiintoisia aikoja […]

Kolme vinkkiä älykkääseen suunnitteluun

Kuvassa: Mies hymyilee toimistossa

Testaus on jatkuvassa riippuvuussuhteessa esimerkiksi ohjelmistokehityksen sprintteihin, joiden testausta testaajat suunnittelevat tuotteen ja sprintin kehitysjonon sekä käyttäjätarinoiden perusteella. Usein testaukseen kuuluu myös odottamista ja aikataulujen venymistä erinäisistä syistä, joihin testaajat eivät voi välttämättä vaikuttaa. Testausammattilaiset voivat kuitenkin vaikuttaa siihen, että testauksen näkökulmasta asiat tehdään mahdollisimman älykkäästi. Testaus tulisi myös ottaa osaksi ohjelmistokehitysprosessia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. […]

Suorituskykytestaus ketterässä ja DevOps kehitysmallissa

Kuvassa: DevOps Ikoni

Vanhaan aikaan, eli vesiputouksen aikakaudella, suorituskykytestaus tehtiin vasta projektin loppuvaiheessa. Toinen vaihtoehto oli se, että loppukäyttäjät havaitsivat ohjelmiston toimimattomuuteen liittyvät virheet tuotantokäytössä. Joka tapauksessa epämiellyttävät yllätykset olivat -ja ovat edelleen- kalliita. Tästä syystä ketterät kehitysmallit ovat hyödyksi myös suorituskykytestaukselle. Ketterien menetelmien periaatteiden mukaisesti jokaisen sprintin tuloksena on uutta toiminnallisuutta ja toimiva järjestelmä. Suorituskykytestaus tehdään siis […]

Tietoturvatestaus tärkeänä osana ohjelmistokehitystä

Jo viidettä kertaa järjestetty Disobey – The Nordic Security Event avasi mielenkiintoisella tavalla tietoturvallisuuteen liittyviä asioita. Hyvin selväksi tuli se, ettei ohjelmistokehityskään ole immuuni esimerkiksi hakkeroinnille eikä muille tietoturvallisuuteen liittyville uhkakuville, joita tänä päivänä tulee jatkuvasti esiin. Ajan tasalla oleva tietoturva onkin erittäin tärkeä osa koko ohjelmistokehityksen elinkaarta. Tuotantoon menevät bugit ovat erityinen riski, sillä […]

Testiautomaatio 2.0

Kuvassa: Mies hymyilee toimistossa

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty Ketterän kehityksen ideologian mukaisesti ohjelmistokehitysprosessin kehittämisessä on hyvä miettiä prosessin eri hukkapisteitä (waste). Niillä tarkoitetaan esimerkiksi sellaisia ohjelmistotestauksen tehtäviä, jotka eivät edesauta projektin onnistumista tai paranna sen laatua. Hukkapisteitä ovat myös tehtävät, jotka vaikuttavat projektin onnistumisen liian hitaasti. Voit aloittaa kysymällä itseltäsi ja muilta tiimin jäseniltä: ”Mitä toistuvia tehtäviä on […]

Älä juutu testausvaiheeseen

Kuvassa: Mies hymyilee toimistossa

”Mikä on testauksen tilanne?” on kysymys, joka nousee säännöllisesti keskustelunaiheeksi ohjelmistotuoteorganisaatioiden asiakastoimituksissa. Useimmiten vastauksella haetaan kaikkien ajettujen testien määrää suhteessa testien kokonaismäärään. Myös se kiinnostaa, milloin asiakas saa hänelle luvattua toiminnallisuutta. Kysymys testauksen tilanteesta ja kattavuudesta on sinänsä ymmärrettävä, sillä asiakastoimituksissa halutaan pitää kiinni aikatauluista ja varmistua ohjelmiston toimivuudesta sekä riittävästä laatutasosta. Aikataulujen kriittisyyttä korostaa […]

Testaus on liiketoimintaa varten

Kuvassa: Mies hymyilee toimistossa

Toimivuuden ja luotettavuuden yhteen sitomaa laatua emme ajattele silloin, kun kaikki toimii moitteettomasti. Puutteellisen laatutason huomaamme toisaalta heti; ohjelmisto voi olla hidas, epälooginen tai se on kehitetty ilman asiakaslähtöisyyttä. Toimintavarmuus ja laatu ovat kuitenkin nykyaikaisen ohjelmiston kulmakiviä, johon maailman menestyneimmät yritykset nojaavat. Kun yrityksen ylin johto alkaa pohtia ohjelmistojen laatutasoa ja testausta, on ensiarvoisen tärkeää […]

Contact us!